Blaise Pascal - Tanker - Brudstykke 472 om Viljen

Der bestaar en almindelig og væsentlig Forskel mellem Viljens Handlinger og alle andre Handlinger.
Viljen er et af Hovedorganerne i vor Tro. Ikke saaledes at forstaa, at Viljen ligefrem skaber vor Tro,
men Tingene bliver rigtige eller urigtige efter den Side, hvorfra de ses.
Da nu Viljen finder mere Behag i den ene eller den anden Side,
paavirker den Tanken til ikke at tage det gode ved de Sider, den ikke holder af at se paa, i Betragtning.
Tanken lader sig da tage under Armen af Viljen og bliver staaende foran de Sider, Viljen holder af.
Og saaledes danner den sit Skøn ud fra, hvad den ser.